Program

Länkar

Språk Beskrivning

Astro Pc

Engelska Nerladningsbara program

Astroart

Engelska Ett mycket bra bildbehandlings program

Astrostack

Engelska Ett mycket bra stacknings program (gratis) R.J. Stekelenburg

Deepsky 2000

Engelska Det bästa astronomiprogrammet